Ներբեռնել PDF ֆայլերի ստորագրման համար նախատեսված ծրագիրը։

Ծրագիրը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է՝

  1.  Սեղմել JSignPdf_setup_1.6.4_wjre.exe – ն  և ընտրել Next>  
  2.  Ընդունել համաձայնագիրը ( I accept the agreement ) և սեղմել Next>
  3.  Բացված պատուհանում սեղմել Next>
  4.  Ծրագրի տեղադրումն ավարտելուց հետո սեղմել Finish